Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöpohja LaTeXille

Tässä on LaTeX-pohja, jonka avulla pitäisi olla mahdollista tehdä Turun ammattikorkeakoulun ulkonäkökriteerit täyttävä raportti opinnäytetyöstä. Tämä ei ole koodausteknisesti kovinkaan elegantti ratkaisu, mutta sain sen avulla raportin taitettua.

Itse en luultavasti enää jatkokehitä tätä pohjaa millään tavalla, mutta siihen voisi halutessaan tehdä esimerkiksi seuraavanlaisia parannuksia:

Itse opinnäytetyötäni ei ole julkaistu digitaalisessa muodossa.

Tiedostopaketti

tuas-thesis-template.zip